Dne 19. června 2018 schválili zastupitelé města Bílovce Program rozvoje města Bílovce na období 2018 -2027.

S jednotlivými částmi programu rozvoje se můžete seznámit na těchto odkazech:

 

AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE MĚSTA BÍLOVCE

 

Na jednání zastupitelstva města Bílovec v únoru 2020 byla schválena aktualizace Programu rozvoje města Bílovce spolu s Akčním plánem pro roky 2020 – 2021. 

Aktualizované dokumenty jsou k dispozici na těchto odkazech: