Subprojekt vzdělávání zaměstnanců
na Městském úřadě v Bílovci byl dokončen

 

V únoru a březnu 2019 pokračovalo vzdělávání zaměstnanců městského úřadu a městské policie v Bílovci.

 

 

Vzdělávací kurzy byly dokončeny k 28. březnu.

 

Název projektu: Rozvoj strategického řízení a řízení lidských zdrojů ve městě Bílovci, reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002972.