společné jednání pracovních skupin pro přípravu PRMB bylo výjezdní

 

Ve dnech 18. a 19. dubna se uskutečnilo v Beskydech společné jednání všech čtyř pracovních skupin pro přípravu Plánu rozvoje města Bílovce.

Členové pracovních skupiny projednali a diskutovali dva návrhy vize pro program rozvoje a návrhy globálního cíle programu rozvoje.

 

Pro každou ze čtyř tematických oblastí byly prezentovány návrhy programových aktivit, které byly poté členy pracovních skupin diskutovány a připomínkovány. Na základě diskuze byla provedena revize aktivit, případně jejich přeřazení či vyřazení.

 

Pro určení priority projektů v rámci propgramu rozvoje přidělovali účastníci jednání jednotlivým navrhovaným projektům prioritní body.