rozpočet projektu

Celková výše způsobilých nákladů:   6,777.987,30 Kč
Z toho náklady přímé:                     5,893.902,– Kč