Realizace vzdělávacích aktivit

na Městském úřadě v Bílovci

 

Dílčí cíl pro subprojekt vzdělávání byl formulován takto: Zajistit realizaci specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje konkrétních kompetencí celkem 70 zaměstnanců úřadu, 10 zaměstnanců městské policie a 2 volených zástupců podílejících se na řízení
města.

Vzdělávání bylo zacíleno zejména na realizaci vzdělávacích a výcvikových programů v oblastech souvisejících s oborem působnosti jednotlivých zaměstnanců MěÚ Bílovec se zaměřením na:

  • znalosti příslušné legislativy,
  • odborné vzdělávání zaměstnanců,
  • vzdělávání zaměstnanců v soft skills vyplývající z nastaveného systém ŘLZ – kompetenční model s návazností na motivaci a odměňování zaměstnanců.

V rámci subprojektu se uskutečnilo 47 odborně zaměřených vzdělávacích kurzů s účastí zaměstnanců MěÚ Bílovec v rozsahu 2.806 osobohodin, a dalších 35 vzdělávacích kurzů zaměřených na získání tzv. „měkkých dovedností“ v rozsahu 2.204 osobohodin účasti zaměstnanců MěÚ Bílovec.