první jednání řídícího výboru
pro přípravu programu rozvoje

 

Ve čtvrtek 22. února odpoledne proběhlo na radnici první pracovní jednání řídícího výboru pro přípravu Programu rozvoje města Bílovce (PRMB).

 

 

Po schválení jednacího řádu řídícího výboru a pracovních skupin prezentoval doc. Ing. Hruška ze společnosti PROCES pracovní verzi analytické části programu rozvoje.

 

 

Řídící výbor dále schválil prioritní oblasti pro zpracování  PRMB a strukturu navazujících pracovních skupin a jmenoval členy jednotlivých pracovních skupin.