proběhla již tři jednání pracovních skupin pro přípravu PRMB

 

 

V období mezi 6. březnem a 5. dubnem pokračovala příprava návrhové části Programu rozvoje města Bílovce prací členů čtyř pracovních skupin, které byly ustaveny pro vymezené tematické oblasti.

 

 

V uvedeném období se každá pracovní skupina sešla celkem třikrát. Těchto jednání se zúčastnili také občané, které zajímala budoucnost jejich města, a kteří se chtěli k řešené problematice vyslovit.

 

 

Po seznámení s výstupy analytické části PRMB, kterou zpracoval externí dodavatel, byla každá ze čtyř tematických oblastí pracovní skupinou analyzována s využitím metody SWOT analýzy.

 

 

Na dalších jednáních byl v rámci každé pracovní skupiny postupně vytvořen návrh specifických cílů k jednotlivým prioritám a dále návrh opatření k těmto prioritám.

 

 

V závěru těchto jednání byly v pracovních skupinách diskutovány aktivity, kterými bude dané opatření naplňováno.