pokračuje vzdělávání zaměstnanců městského úřadu

 

Po prázdninové přestávce pokračují s novou intenzitou vzdělávací kurzy pro pracovníky městského úřadu. Odborné kurzy jsou zaměřeny dle odbornosti jednotlivých pracovníků a zastávaných pracovních pozic na úřadě.

Do konce září se v rámci projektu uskutečnilo celkem již 35 vzdělávacích kurzů.

 

Název projektu: Rozvoj strategického řízení a řízení lidských zdrojů ve městě Bílovci, reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002972.