Generel veřejného osvětlení
v Bílovci

 

Jedná se o komplexní strategický dokument, který má usnadnit plánování a rozhodování při provozování a správě veřejného osvětlení v Bílovci. Odborní experti ukončili jeho zpracování v listopadu 2018. Generel veřejného osvětlení je koncepčním materiálem, který navazuje a rozvíjí existující pasportizaci v oblasti veřejného osvětlení a jeho cílem je energetická a provozní optimalizace veřejného osvětlení ve městě Bílovci.

Generel veřejného osvětlení především stanoví světelně-technické parametry veřejného osvětlení bez ohledu na jeho skutečný stav. Jeho hlavní součástí je přiřazení tříd osvětlení jednotlivým osvětlovaným pozemním komunikacím s dostatečným výhledem do budoucna. Z přiřazených tříd osvětlení vyplývají světelně-technické požadavky na osvětlení. Tato část generelu je podkladem správce veřejného osvětlení při zadávání konkrétních úkolů projekčním, elektromontážním a stavebním organizacím, i proto, že obsahuje soubor pravidel, požadavků, zákonů a norem, jimiž se řídí rekonstrukce, obnova, modernizace a výstavba veřejného osvětlení.

Na zasedání Zastupitelstva města Bílovce v únoru 2019 byl generel veřejného osvětlení projednán a schválen.

S jednotlivými částmi generelu veřejného osvětlení se můžete seznámit na těchto odkazech:

Generel veřejného osvětlení v Bílovci

Realizované a budoucí investice do veřejného osvětlení

Standardy činností v oblasti veřejného osvětlení