Aktualizace Programu rozvoje města Bílovce

 

Ve středu 15. ledna 2020 byla v Městské knihovně v Bílovci veřejně projednána aktualizace Programu rozvoje města Bílovec. Jednání se zúčastnili členové pracovních skupin Řízení a správa města, Rozvoj území, Kvalita života obyvatel, Volnočasové aktivity a cestovní ruch.

 

 

Jednání bylo veřejně přístupné. Přítomní byli seznámeni s aktualizací a vyhodnocením Programu rozvoje města, a mohli vznášet své podněty a připomínky k aktualizovanému dokumentu.

Na veřejné projednání navázala diskuse k aktualizovanému dokumentu se členy Řídícího výboru Programu rozvoje města. Řídící výbor je iniciativním a poradním orgánem rady města.

 

 

 

Finální podoba dokumentu byla předložena na únorové jednání zastupitelstva města Bílovce a byla jím schválena.

Děkujeme všem, kteří se na aktualizaci Programu rozvoje města Bílovce podíleli.

Aktualizovaný dokument naleznete ZDE.

 Odbor regionálního rozvoje MěÚ Bílovec