veřejné projednání Generelu veřejného osvětlení ve městě Bílovci

 

Ve středu 31. 10. 2018 proběhlo ve společenské místnosti Městské knihovny v Bílovci druhé veřejné projednání připravovaného dokumentu Generel veřejného osvětlení ve městě Bílovci. 

Obyvatelům města a odborným pracovníkům městského úřadu představili tento strategický dokument zástupci zpracovatelské firmy ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Název projektu: Rozvoj strategického řízení a řízení lidských zdrojů ve městě Bílovci, reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002972.