Bylo to poprvé v dlouhé historii města Bílovce,
kdy jsme si nechali profesionálně vypracovat plán rozvoje města
a dlouhodobé koncepce v oblasti veřejného osvětlení a dopravy ve městě,
koncepce sportu, kultury, školství a hospodaření s majetkem města,
a vzdělávání zaměstnanců a zavádění nových metod řízení lidských zdrojů.

Projekt
Rozvoj strategického řízení a řízení lidských zdrojů ve městě Bílovci
byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost částkou 6,5 mil. Kč.

Projekt reagoval na aktuální problémy a potřeby identifikované ve městě Bílovci, kdy hlavním cílem projektu bylo zlepšit a zefektivnit strategické plánování a řízení ve městě Bílovec a současně zkvalitnit systém řízení lidských zdrojů na Městském úřadě v Bílovci.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

TENTO PROJEKT BYL UKONČEN 31. BŘEZNA 2019