Je to poprvé v dlouhé historii města Bílovce,
kdy budeme moci nechat profesionálně vypracovat plán rozvoje města
a dlouhodobé koncepce v oblasti veřejného osvětlení a dopravy ve městě, koncepce sportu, kultury a školství, hospodaření s majetkem města a vzdělávání zaměstnanců
a zavádění nových metod řízení lidských zdrojů.

Projekt
Rozvoj strategického řízení a řízení lidských zdrojů ve městě Bílovci
byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost částkou 6,5 mil. Kč.

Reaguje na aktuální problémy a potřeby identifikované ve městě Bílovci, kdy hlavním cílem projektu je zlepšit a zefektivnit strategické plánování a řízení ve městě Bílovec a současně zkvalitnit a zefektivnit systém řízení lidských zdrojů na MěÚ Bílovec.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

TENTO PROJEKT BYL UKONČEN 31. BŘEZNA 2019